MEDION, elektronika in storitve d.o.o.
Šmartinska cesta 130
1000 LJUBLJANA

 

Sodni register: Okrožno sodišce v Celju
Vložna št.: 1/09171/00
Matična št.: 2260077

E-pošta: www.medion.com/slovenia-fotos
Spletni naslov: www.medion.com

Direktor: Christian Eigen

HOFER FOTO
HOFER FOTO