Izjava o varstvu podatkov za HOFER FOTO in MEDION (stanje maj 2018)

Pri HOFER FOTO nas veseli, da ste obiskali to spletno mesto ter da vas zanimajo izdelki in storitve HOFER FOTO ter storitve našega storitvenega partnerja MEDION (HOFER FOTO/MEDION). Varstvo vaših osebnih podatkov jemljemo zelo resno in želimo, da se pri uporabi naše domače strani in naših izdelkov počutite varno. Za HOFER FOTO/MEDION je varovanje vaše zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov osrednjega pomena in ga upoštevamo tudi v vseh svojih poslovnih procesih. Skrbimo za varstvo vaših podatkov, ki smo jih zbrali, obdelali in uporabili pri vašem obisku spletnega mesta HOFER FOTO/MEDION. Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vprašanja glede varstva podatkov pri HOFER FOTO/MEDION, sprejeli vaše pobude in poskrbeli za njihovo pravočasno reševanje. Izjava se lahko občasno posodablja. Zato vas prosimo, da jo redno prebirate. Zadnja vrstica naslednje izjave navaja, kdaj je bila ta nazadnje posodobljena.

 

1. Načela

Vaši osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in uporabljajo izključno skladno z zakonskimi predpisi in na pošten način. V največji meri oblikujemo svoje poslovne procese tako, da se zahteve glede varstva podatkov upoštevajo že pri razvoju ponudbe izdelkov in storitev ter da se osebni podatki anonimizirajo na tak način, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni ali ni več določljiv, če se s tem ne ogrozi dogovorjeni namen. Družba HOFER FOTO/MEDION uporablja vaše osebne podatke za tehnično upravljanje in razvoj tega spletnega mesta, za upravljanje strank in uporabnikov, za trženje in za to, da vas obveščamo o svojih storitvah in izdelkih, ter za preostale natančno določene namene.

Slikovni podatki

Vaši slikovni podatki se za ustvarjanje fotoizdelkov samodejno shranijo za 60 dni. Z vsako obdelavo shranjenih projektov se čas hrambe podaljša za 30 dni. Svoje slikovne podatke (projekte) lahko kadarkoli izbrišete v odlagališču projektov.  HOFER FOTO/MEDION vam poleg tega po želji ponuja tudi spletni prostor za shranjevanje, ki ga lahko optimalno izkoristite za shranjevanje oblikovanja izbranih izdelkov za daljše časovno obdobje. S spletnim dostopom in dostopnim geslom lahko kadarkoli izbrišete svoje oblikovalske projekte iz spletnega prostora za shranjevanje (spletno odlagališče projektov).  Od vas zbrani podatki se bodo obdelovali izključno v Nemčiji.

 

2. Uporabljeni viri in podatki

V okviru svojih poslovnih odnosov obdelujemo osebne podatke, ki smo jih prejeli neposredno od vas. Dodatno obdelujemo tudi osebne podatke, ki jih na dovoljen način prejemamo iz javno dostopnih virov ali ki so nam jih upravičeno sporočile druge tretje osebe, če so ti podatki potrebni za izvajanje ustreznih storitev in v okviru dogovorjenih namenov.

Shranjujemo tiste vaše podatke, ki so nujni za obdelavo vašega naročila, izdelavo fotoizdelkov, uporabo naših izdelkov ali zagotavljanje storitev, na primer popravil, in – če ste to izbrali – tudi za odvijanje plačil. Pri tem gre za osebne podatke, kot so na primer vaši podatki o naslovu, rojstni datum (pri poslih s potrditvijo starosti), slikovni podatki in določeni podatki, ki so nujni pri določenih vrstah plačila. K vašim podatkom o naslovu se dodelijo posamezni podatki o naročilu (izdelek, količina, cena itd.). V večini primerov je HOFER FOTO/MEDION že zakonsko obvezan, da pridobi te podatke (na primer za potrditev starosti skladno z zakonodajo za varstvo mladoletnikov ali z zakonom o davčnem postopku).

 

3. Namen obdelave in pravna podlaga

Obdelava vaših osebnih podatkov poteka skladno z določili evropske uredbe o varstvu podatkov (GDPR):

Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (odstavek 1 b člena 6 GDPR):

Obdelava osebnih podatkov poteka v okviru ravnanja z izdelki in storitvami na področju potrošne elektronike. Nameni obdelave podatkov se v prvi vrsti ravnajo po konkretnem izdelku (npr. v fizični ali digitalni obliki) in njegovih možnostih uporabe ali po naročilu, ki smo ga prejeli (npr. popravilo). Dodatne podrobnosti o namenih obdelave podatkov najdete v pogodbeni dokumentaciji, v navodilih za uporabo in v splošnih pogojih poslovanja ali v pogojih uporabe.

V okviru presoje interesov (odstavek 1 f člena 6 GDPR):

Če je to potrebno, vaše podatke obdelujemo prek meja same izpolnitve pogodbe zaradi svojih zakonitih interesov ali zakonitih interesov tretje osebe. Sem sodijo preverjanje in optimiziranje postopkov za ovrednotenje potreb z namenom neposrednega nagovarjanja strank, oglaševanje ali tržne in mnenjske raziskave, če niste nasprotovali uporabi svojih podatkov za te namene, uveljavljanje pravnih zahtevkov in obramba v pravnih sporih, zagotavljanje varnosti in delovanja informacijskih tehnologij pri HOFER FOTO/MEDION, preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj na podlagi ukaza pristojnega organa ter ukrepi za upravljanje poslovanja in nadaljnji razvoj storitev in izdelkov HOFER FOTO/MEDION.

Na podlagi vaše privolitve (odstavek 1 a člena 6 GDPR):

Če smo prejeli vašo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za določene namene (npr. predajanje podatkov v koncernu, obdelava podatkov za trženjske namene), ta obdelava na podlagi vaše privolitve šteje kot zakonita. Podeljeno privolitev lahko kadarkoli prekličete. To velja tudi za preklic izjav o privolitvi, ki smo jih prejeli pred začetkom uporabe GDPR, torej pred 25. majem 2018. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelanih podatkov do trenutka preklica.

Na podlagi zakonskih obveznosti (odstavek 1 c člena 6 GDPR) ali v javnem interesu (odstavek 1 e člena 6 GDPR):

Sem sodijo na primer preverjanje identitete in starosti ali tudi izpolnjevanje obveznosti glede nadzora in obveščanja nadzornih organov na davčnem področju. Če v nadaljevanju pri posameznih primerih to ni navedeno, se pri uporabi tega spletnega mesta načeloma ne obdelujejo nobeni osebni podatki; to pomeni, da se osebni podatki ne shranjujejo, ne spreminjajo in ne izročajo tretjim osebam.

 

4. Prenos podatkov v tretje države ali mednarodnim organizacijam

Podatki se prenesejo prejemnikom v državah zunaj Evropske unije (tako imenovane tretje države), če je to nujno za izvajanje vaših naročil, če je to zakonsko predpisano ali če ste nam za to podelili privolitev. HOFER FOTO/MEDION razen v teh primerih ne izroča nobenih osebnih podatkov prejemnikom v tretjih državah ali mednarodnim organizacijam. Vendar pa HOFER FOTO/MEDION za določena naročila uporablja ponudnike storitev, ki prav tako uporabljajo ponudnike storitev, katerih sedež podjetja, matični koncern ali računalniški centri so lahko v tretji državi. Skladno s členom 45 GDPR je prenos podatkov dopusten, če je Evropska komisija odločila, da zadevna tretja država zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov. Če Komisija ni sprejela takšne odločitve, sme HOFER FOTO/MEDION ali ponudnik storitev osebne podatke prenašati v tretjo državo ali mednarodni organizaciji le, če so predvideni ustrezni zaščitni ukrepi (npr. standardna določila o varstvu podatkov, ki jih sprejme Komisija ali nadzorni organ v določenem postopku) ter če so na voljo izvršljive pravice in učinkovita pravna sredstva. HOFER FOTO/MEDION je s temi ponudniki storitev sklenil pogodbe o tako imenovani obdelavi naročil, ki predpisujejo, da se morajo z njihovimi pogodbenimi partnerji vedno skleniti načela za varstvo podatkov ob upoštevanju evropske ravni varstva podatkov.

 

5. Obdobja hrambe

HOFER FOTO/MEDION obdeluje in hrani vaše osebne podatke tako dolgo, kot je to potrebno za izpolnjevanje naših pogodbenih in zakonskih obveznosti. Če podatki niso več potrebni za izpolnjevanje pogodbenih ali zakonskih obveznosti, se redno brišejo, razen če je njihova – časovno omejena – nadaljnja obdelava potrebna za naslednje namene: ohranjanje dokaznega gradiva v okviru zakonskih predpisov o zastaranju. Skladno s 195. členom in nadaljnjimi členi nemškega civilnega zakonika (BGB) lahko ti zastaralni roki znašajo do 30 let, pri čemer redni zastaralni rok znaša tri leta. Nadalje sem sodi tudi izpolnjevanje obveznosti hrambe skladno s trgovskim in davčnim pravom po nemškem trgovskem zakoniku (HGB) ali zakonu o davčnem postopku (AO). Zgoraj navedeni zakoni predpisujejo obveznost hrambe oziroma dokumentacije za dve do deset let.

 

6. Vaše pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo obdelovani osebni podatki, ima naslednje pravice:

pravica do dostopa (člen 15 GDPR),

pravica do popravka (člen 16 GDPR),

pravica do izbrisa (člen 17 GDPR),

pravica do omejitve obdelave (člen 18 GDPR),

pravica do prenosljivosti podatkov (člen 20 GDPR) in

pravica do ugovora (člen 21 GDPR).

 

7. Obveznost zagotavljanja podatkov

V okviru našega poslovnega odnosa morate zagotoviti tiste osebne podatke, ki so potrebni za vzpostavitev in izvajanje poslovnega odnosa in izpolnjevanje s tem povezanih pogodbenih obveznosti, ali osebne podatke, ki smo jih dolžni zbirati skladno z zakonskimi predpisi. Brez teh podatkov praviloma ne bomo mogli z vami skleniti pogodbe ali je izvajati ali pa bo ogroženo uveljavljanje vaših zakonskih pravic (npr. garancije in jamstva).

 

8. Avtomatizirano sprejemanje odločitev in oblikovanje profilov

Za vzpostavitev in izvajanje poslovnega odnosa se načeloma ne uporablja popolnoma avtomatizirano sprejemanje odločitev skladno s členom 22 GDPR. Če bomo kljub temu v posameznih primerih uporabili te postopke, vas bomo o tem ločeno obvestili, če je to zakonsko predpisano. Vaše podatke deloma obdelujemo avtomatizirano z namenom, da bi vrednotili določene osebne vidike (oblikovanje profilov). Oblikovanje profilov uporabljamo na primer, da vas lahko ciljno obveščamo o izdelkih in storitvah, ali pa uporabljamo instrumente za vrednotenje. Ti omogočajo komunikacijo in oglaševanje skladno s potrebami, vključno s tržnimi in mnenjskimi raziskavami.

 

9. Zbiranje osebnih podatkov ob obisku našega spletnega mesta

Pri uporabi našega spletnega mesta, ki je namenjena le informiranju (tako imenovano ogledovanje), če se torej ne registrirate in nam na noben drug način ne sporočite informacij, zbiramo le tiste osebne podatke, ki jih našemu strežniku sporoči vaš spletni brskalnik. Ko si ogledujete naše spletno mesto, tako zbiramo naslednje podatke, ki jih potrebujemo iz tehničnih razlogov, med drugim za prikazovanje spletnega mesta ter za zagotavljanje stabilnosti in varnosti (pravna podlaga je odstavek 1 f člena 6 GDPR):

–             IP-naslov,

–             datum in čas zahteve,

–             razlika časovnega pasu v primerjavi z greenwiškim srednjim časom (GMT),

–             vsebina zahteve (konkretna stran),

–             stanje dostopa/koda statusa HTTP,

–             posamezna prenesena količina podatkov,

–             spletno mesto, s katerega prihaja zahteva,

–             spletni brskalnik,

–             operacijski sistem in njegov grafični vmesnik ter

–             jezik in različica programske opreme spletnega brskalnika.

 

Dodatno k navedenim podatkom se ob vaši uporabi našega spletnega mesta shranijo tudi piškotki v vašem računalniku. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranjujejo na vašem trdem disku v povezavi z uporabljenim spletnim brskalnikom in s katerimi izdajatelj piškotka (v tem primeru mi) prejema določene informacije. To je namenjeno na primer analizi delovanja spletnega mesta ob uporabi piškotkov, ki prispevajo k izboljšanju našega spletnega mesta, tako da nam zagotavljajo skupno statistiko o številu obiskovalcev določene strani ter informacije o tem, kateri predeli določene strani prejemajo največ ogledov, in o tem, s katerega mesta ali s katere lokacije prihajajo uporabniki. Te lahko namestijo tudi zunanji ponudniki analiznih storitev, ki smo jih za to pooblastili. Ti piškotki vas ne identificirajo kot posameznika. Piškotki ne morejo izvajati programov ali v vaš računalnik prenašati virusov. Namenjeni so le temu, da se internetna ponudba kot celota oblikuje bolj uporabniku prijazno in učinkovito. HOFER FOTO/MEDION pri tem uporablja naslednji vrsti piškotkov: začasni piškotki in trajni piškotki.

Začasni piškotki se samodejno izbrišejo, ko zaprete spletni brskalnik. Mednje štejejo zlasti sejni piškotki. Ti shranjujejo tako imenovani sejni ID (angl. »session ID«), s katerim je mogoče različne zahtevke vašega spletnega brskalnika dodeliti skupni seji. Tako lahko ponovno prepoznamo vaš računalnik, ko se vrnete na naše spletno mesto. Sejni piškotki se izbrišejo, ko se odjavite ali ko zaprete spletni brskalnik.

Trajni piškotki se samodejno izbrišejo po določenem času, ki se lahko razlikuje glede na posamezni piškotek. Piškotke lahko kadarkoli izbrišete v varnostnih nastavitvah svojega spletnega brskalnika.

Nastavitve spletnega brskalnika lahko po želji spremenite in na primer zavrnete sprejemanje piškotkov tretjih oseb ali zavrnete vse piškotke. Opominjamo vas, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta. Upoštevajte, da večina spletnih brskalnikov nudi različne možnosti za varovanje vaše zasebnosti. Dovolite lahko na primer piškotke prvih ponudnikov in onemogočite piškotke tretjih ponudnikov ali pa določite, da vas spletni brskalnik obvesti vsakič, ko kakšno spletno mesto želi namestiti piškotek. Upoštevajte, da takšno onemogočenje piškotkov pomeni, da ustvarjanje novih piškotkov ni mogoče. Vendar pa ne preprečuje, da bi pred tem ustvarjeni piškotki še naprej delovali v vaši napravi, vse dokler v nastavitvah spletnega brskalnika ne pobrišete vseh piškotkov. Navodila za upravljanje piškotkov v spletnem brskalniku praviloma najdete v funkciji za pomoč v spletnem brskalniku ali v navodilih za uporabo pametnega telefona oziroma druge uporabljene stacionarne ali mobilne naprave z internetnim dostopom.

Poleg tega uporabljamo piškotke tudi, da vas lahko identificiramo ob prihodnjih obiskih, če imate uporabniški račun ali ločen individualni dostop do naših ponudb. V nasprotnem primeru se morate ob vsakem obisku ponovno prijaviti. Uporabljenih piškotkov Flash ne zaznava vaš spletni brskalnik, temveč vaš vtičnik Flash. Prav tako uporabljamo tako imenovane objekte Storage HTML5, ki se shranjujejo v vaši končni napravi. Ti objekti shranjujejo potrebne podatke neodvisno od vašega uporabljenega spletnega brskalnika in nimajo samodejnega datuma poteka veljavnosti. Če ne želite dovoliti obdelave piškotkov Flash, morate namestiti ustrezen dodatek, na primer za Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) ali tako imenovani Adobe Flash Killer Cookie za Google Chrome. Uporabo objektov Storage HTML5 lahko preprečite tako, da v spletnem brskalniku uporabljate zasebni način.

Kadarkoli lahko preprečite beleženje merilnih podatkov naših partnerjev, tako da uporabite naslednje možnosti za ugovor oziroma zavrnitev (angl. »opt-out«).

·    Adition (povezava na www.adition.com/en/privacy/)

     Google Adwords, Google Remarketing (povezava na adssettings.google.com/u/0/authenticated)

·    Performance Media (povezava na performance-media.de/opt-out)

 

 

 

 

Ime piškotka

Vrsta piškotka

Namen

Trajanje piškotka

Adition

Sledenje in analitike

Koda ponudnika je namenjena vrednotenju in optimiziranju spletnih kampanj HOFER FOTO.
Povezava za zavrnitev:

www.adition.com/en/privacy/

1 leto

Criteo

Ponovno trženje

Koda ponudnika je namenjena označevanju in odstranjevanju oznak uporabnikov v spletni trgovini HOFER FOTO z namenom ponovnega oglasnega nagovarjanja zunaj spletne trgovine HOFER FOTO.
Povezava za zavrnitev: info.criteo.com/privacy/privacy.aspx

13 mesecev

 

10. Opombe glede varstva podatkov pri vtičnikih za družabna omrežja

Pri svojem spletnem nastopu uporabljamo tudi vtičnike določenih družabnih omrežij (Twitter, Facebook itd.).
Ob vsakem priklicu spletne strani v okviru naše spletne prisotnosti, ki je opremljena s takšnim vtičnikom, ta vtičnik povzroči, da vaš spletni brskalnik naloži in prikaže optični prikaz tega vtičnika s strežnika posameznega družabnega omrežja. Pri tem se strežniku družabnega omrežja sporoči, katero določeno spletno stran naše spletne prisotnosti pravkar obiskujete, hkrati pa se mu sporočijo tudi dodatni podatki, na primer zlasti vaš IP-naslov. Na obseg podatkov, ki jih družabno omrežje zbira s tem vtičnikom, nimamo nobenega vpliva. O obsegu zbiranja podatkov se pozanimajte v opombah glede varstva podatkov pri posameznem družabnem omrežju, na primer na naslednjih spletnih naslovih:

https://sl-si.facebook.com/privacy/explanation;

https://policies.google.com/privacy?hl=sl

https://twitter.com/privacy?lang=en

 

11. Ravnanje z vašimi podatki pri obdelavi plačila

Če se odločite za plačilo po računu, boste ob dostavi naročenih fotoizdelkov prejeli tudi račun. Če se naslov za dostavo razlikuje, boste ob potrditvi odpreme po elektronski pošti prejeli tudi račun v obliki PDF.

Pri vseh v nadaljevanju navedenih vrstah plačila celoten postopek plačila poteka prek posameznega ponudnika storitve. HOFER FOTO/MEDION tako ne prejme nobenih osebnih podatkov strank, ki bi bili specifično povezani s plačili.

Kreditna kartica

Če se odločite za plačilo s kreditno kartico, boste preusmerjeni na obdelavo plačila prek ponudnika Elavon Merchant Services, Postbus 20 000, Boîte Postale Brussel 1000 Bruxelles 1, Belgija. Zato se lahko na vašem izpisku prometa s kreditno kartico pojavi tudi to ime. Družba Elavon v okviru obdelave plačil in s tem povezanih storitev po naročilu ter v imenu HOFER FOTO/MEDION obdeluje podatke, ki so specifično povezani s plačili. Družba Elavon v svoji vlogi kot obdelovalec podatkov skrbi zlasti za upoštevanje načela najmanjšega obsega podatkov. Ker celoten postopek plačila poteka prek družbe Elavon, HOFER FOTO/MEDION tako ne prejme nobenih osebnih podatkov strank, ki bi bili specifično povezani s plačili.

 

12. Informacije o vaši pravici do ugovora skladno s členom 21 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki ste ga podelili HOFER FOTO/MEDION, lahko kadarkoli prekličete. To velja tudi za preklic izjav o privolitvi, ki smo jih prejeli pred začetkom uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), torej pred 25. majem 2018. Pri tem upoštevajte, da preklic velja le za naprej. Preklic ne vpliva na obdelave podatkov, opravljene pred preklicem.

 

Pravica do ugovora za posamezne primere

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki temelji na odstavku 1 e člena 6 GDPR (obdelava podatkov v javnem interesu), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi te določbe v smislu člena 4(4) GDPR. Ko vložite ugovor, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če dokažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Če obdelavo vaših osebnih podatkov podpiramo s presojo interesov, lahko zoper obdelavo podate ugovor. To je podano takrat, ko obdelava zlasti ni potrebna za izpolnitev pogodbe z vami, kar prikazujemo pri naslednjih opisih posameznih funkcij. Ko podajate takšen ugovor, vas prosimo, da navedete razloge, zakaj naj prenehamo obdelovati vaše osebne podatke na način, kot to počnemo. Če je vaš ugovor utemeljen, bomo preverili položaj in ali prenehali z obdelavo podatkov oziroma prilagodili obdelavo podatkov ali pa vam navedli nujne legitimne razloge, zaradi katerih moramo z obdelavo nadaljevati.

Pravica do ugovora zoper obdelavo podatkov za namene neposrednega trženja

V posameznih primerih obdelujemo vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja. Pri tem imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če ugovarjate obdelavi za namene neposrednega trženja, vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali več v te namene. Za ugovor ni nobene posebne predpisane oblike. Če je le mogoče, ga naslovite na: MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Nemčija

 

13. Upravljavec za HOFER FOTO/MEDION je družba MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Nemčija.

Oddelek podjetja za varstvo podatkov in pooblaščena oseba za varstvo podatkov v podjetju, g. Peter Staab, sta dosegljiva tudi po elektronski pošti: datenschutz@medion.com

 

(Stanje te izjave o varstvu podatkov družbe MEDION AG: 05.2018, 1)

HOFER FOTO
HOFER FOTO